Pierwsze spotkanie odbywa się zawsze przy dobrej kawie, na którym wzajemnie się poznajemy. Klient dowiaduje się jak przebiega cały proces projektowy, ustalany jest budżet inwestycji oraz jej terminarz. Następnie omawiane jest przeznaczenie projektowanej przestrzeni, charakterystyka osób które będą w niej przebywać, ich preferencje i potrzeby.

badanie_potrzeb_klienta.jpg
ETAP I
BADANIE POTRZEB KLIENTA
ETAP II
INWENTARYZACJA

Bardzo istotny punkt w procesie projektowym, dokładne zbadanie przestrzeni projektowanej, zmierzenie jej, zaznaczenie elementów już istniejących oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej to niezbędna czynność bez której architekt wnętrz nie jest w stanie wykonać poprawnego projektu wykonawczego.

inwentaryzacja_mala_pracownia1.jpg
rzut_łazienka.jpg
ETAP III
PROJEKT KONCEPCYJNY

Przedstawienie najlepszych układów funkcjonalnych przestrzeni projektowanej, w oparciu o potrzeby klienta oraz możliwości konstrukcyjne. Czasami etap ten wiąże się z podejmowaniem istotnych decyzji np. wyburzeniu ścian, czy przeniesieniu elektryki. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy na funkcjonalność i ergonomię później estetykę wnętrza.

ETAP IV
DOBÓR MATERIAŁÓW

Kompozycje materiałowe pozwalają zarysować charakter przyszłego wnętrza, określić jego styl i tonację kolorystyczną. Klient może zobaczyć a także dotknąć większość tekstur użytych w projekcie.

kompozycja.jpg
moodboard_mala_pracownia.jpg
ETAP V
MOODBOARD

MOODBOARD to zestawienie użytych materiałów, tekstur, kolorów z elementami wyposażenia - forma prezentacji wizualnej. 

ETAP VI
WIZUALIZACJE | WIDOKI 2D

Zebranie poprzednich etapów  i przedstawienie ich w formie wizualizacji,  widoków 2D, jest to moment w którym klient widzi efekty pracy poszczególnych kroków.

Staszica_łazienkaA03.png
mala_pracownia_proces_projektowy.jpeg
IMG_4938.JPG
ETAP VII
NADZÓR NAD INWESTYCJĄ

Przekazanie projektu wykonawczego oraz nadzór nad pracami remontowymi. Komunikacja z wykonawcami i organizacja ich pracy czasami sprawiają trudność, a architekt wnętrz doskonale radzi sobie z problemami na budowie.